Řád školní družiny

 

Vnitřní řád školní družiny (účinný od 1. 9. 2015) je určen pro interní potřebu a je závazný pro všechny zaměstnance školní družiny, pro všechny žáky, kteří byli k zájmovému vzdělávání ve školní družině přijati i pro jejich zákonné zástupce. Je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání rovněž v platném znění.

Řád školní družiny můžete zobrazit či stáhnout ve formátu pdf zde.

Zahájení školního roku 2015 – 2016

skola3

 

Informace k zahájení školního roku 2015 – 2016 naleznete v tomto příspěvku.

 

1. třídní schůzky

skola

Třídní schůzky se konají v pondělí 7. 9. 2015 v budově školy

Zápis do 1. tříd

skola4

 

 

Zápis do 1. tříd Základní školy Mazurská se koná 18. 1. a 19. 1. 2016. Bližší informace v letáčku.