Příměstský tábor pro ZŠ Mazurská

pozor1

Vážení rodiče,

DDM Praha 8 – Spirála nabízí po vzájemné domluvě na dny ředitelského volna v naší škole „Příměstský tábor pro ZŠ Mazurská“. Bližší údaje níže.

Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála pořádá ve dnech 1. – 2. září dvoudenní příměstský tábor přednostně pro žáky ZŠ Mazurská. Tábor se uskuteční v budově v Dolákově ulici, vždy od 8:00 do 17:00 hod. Cena za oba dny 520 Kč (oběd, program, pedagogové). Možnost přihlášení na www.spiralapraha8.cz

Za DDM Spirála Bc. Alena Rýgrová                                          Za ZŠ Mazurská Milada Bulirschová

DŮLEŽITÉ INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ !

pozor1

Vážení rodiče,

v příloze naleznete důležité informace týkající se školního stravování Vašich dětí v ZŠ Mazurská s ohledem na probíhající rekonstrukci školní jídelny. Věnujte jim prosím zvýšenou pozornost!

S případnými dotazy se neváhejte obrátit na vedení školy či vedoucí ŠJ.

Vedení ZŠ

Zahájení školního roku v ZŠ Mazurská až v pondělí 5. září!

pozor1

 

Ředitelka Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a vyhlašuje z provozně technických důvodů pro žáky ZŠ na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ředitelské volno na čtvrtek 1. 9. 2016 a pátek 2. 9. 2016.

V tyto dny nebude pro žáky v provozu školní družina, školní klub ani školní jídelna.

Slavnostní zahájení školního roku v ZŠ Mazurská proběhne v pondělí 5. 9. 2016.

Rozpis k zahájení školního roku bude upřesněn na webu školy 2. 9. 2016.

Mgr. Milada Bulirschová, ředitelka školy

Stříbrný pohár ve sportovních soutěžích Prahy 8

slide1

 

Jako každý rok, i letos probíhaly přes celý školní rok soutěže pro základní školy v různých sportovních odvětvích, které pořádal Dům dětí a mládeže – Spirála.