Aktuality ze školní družiny

V tomto článku naleznete informace ze školní družiny.

1.     Úplata v ŠD

 • Úplata za ŠD pro školní rok 2013 – 2014 je 200,-Kč/měsíčně, možno platit měsíčně, čtvrtletně i pololetně.
 • Bližší informace v kolonce „Úplata v ŠD“.

2.     Přihlášky do ŠD

 • Podmínky přijetí jsou vyvěšeny na webu školy v kolonce Školní družina – Podmínky přijetí do ŠD.
  • Rozdávání přihlášek – zápisových lístků:
   • 1. třídy – 2. 9. 2013
   • Žáci 2. – 4. tříd obdrží zápisové lístky rovněž 2. 9. 2013
   • Pokud dítě zápisový lístek domů nepřinese, kontaktujte, prosím, neprodleně vedoucí vychovatelku paní Hanu Gáborovou nebo třídní učitelku dítěte.
   • Vrácení přihlášek škole do 4. 9. 2013 (předat vedoucí vychovatelce, třídní učitelce nebo vychovatelce).

3.     Změny v průběhu rekonstrukce sociálního zařízení

 • Děti nebudou ve svých družinových třídách, ale ve třídách náhradních.
 • Děti z ranní družiny budou do tříd převáděny vychovatelkami.
 • Vyzvedávat děti si budou rodiče (pověřené osoby) přímo v náhradních třídách.

4.     Podrobné informace o běžném provozu ŠD najdete ve Vnitřním řádu ŠD (kolonka Školní družina – Řád školní družiny) a v Provozu školy (kolonka O škole – Důležité dokumenty)

5.     Základní informace o běžném provozu

 • Ranní družina 6,30 7,40 (příchod do školy do 7,30).
 • Děti si převezme vychovatelka u vrátnice, v 7,40 odcházejí děti samostatně do tříd.
 • Odpolední družina od 11,40 do 17,00.
 • Vychovatelka si převezme děti po vyučování od třídní učitelky.
 • Od 16,00 do 17,00 jsou děti spojeny do jednoho, popřípadě dvou, oddělení (dlouhá družina).

6.     Odchody dětí ze ŠD

 • Po obědě ve 12,30, nebo od 13,15 do 13,30.
 • Po vycházce tj. od 15,00 do 17,00.
 • Z družiny děti mohou odcházet:
  • samostatně, pokud je to uvedeno v zápisovém lístku,
  • s doprovodem – pouze s osobou, která je uvedena v zápisovém lísku.
  • Každou změnu je nutno oznámit písemně.
  • Každé oddělení družiny má do své třídy zvonek.
  • Vychovatelka vidí rodiče na kameře, která je umístěna nad zvonky.

7.     Družinový příspěvek

 • Obracíme se na Vás s prosbou o „družinový příspěvek“ ve výši 200,- Kč na rok, což je 20,- Kč na měsíc.
 • Příspěvek bude použit na některé družinové akce, odměny, výtvarné potřeby a podobně.
 • Prosíme příspěvek donést do konce září.
 • Vyúčtování využívání příspěvku bude k dispozici u jednotlivých vychovatelek.

8.     Kroužky

 • V prostorách školy během roku fungují kroužky pořádané jak školou, tak agenturami.
 • Bližší informace včetně přihlašování budou sděleny průběžně.
 • Činnost kroužků započne od října 2013.
 • Organizace přecházení na kroužky a zpět do ŠD nebo odchod domů budeme řešit po specifikaci jednotlivých kroužků.

9.     Informace o akcích v ŠD

 • Tak jako v uplynulém školním roce, budeme pořádat pro děti v ŠD různé akce.
 • Informace Vám budou zpočátku předány písemnou formou, později cca od počátku října, přes e-ŽK (ŠD bude mít k dispozici vlastní e-ŽK pro všechny děti).
 • Na účast v akcích (např. divadlo, kino, dopravní hřiště, ZOO) bude potřeba Váš písemný souhlas, po zavedení družinových e-ŽK potvrzení o účasti v této e-ŽK.
 • Děti, které se nebudou moci akce zúčastnit, budou po dobu akce rozděleny do jiného oddělení.

10.  Různé

 • Prosíme, dohlédněte na své dítě, aby nosilo čip do ŠJ.
 • Prosíme, dohlédněte, aby dítě mělo na vycházky vhodné oblečení (podle počasí).
  • Pokud máte doma cokoliv, co již nepotřebujete a mohlo by být využito dětmi v družině ke hraní či jako výtvarný materiál, prosíme, doneste do ŠD (starší hry, stavebnice, papíry všeho druhu, klubíčka, tužky, drátky, barvy, atd…).
  • Prosíme, doneste do ŠD – mýdlo s pumpičkou, kuchyňské papírové utěrky v roli, papírové kapesníky.
  • Na webu je nový formulář – Změna odchodu ze ŠD.

Předem děkujeme a těšíme se na spolupráci během celého nového školního roku.

Vaše vychovatelky ze ŠD

Napsat komentář