Aktuální informace ZŠ

 

Důležité informace k zahájení školního roku 2013/2014 naleznete v tomto článku.

 

 

 1. 15. 8. 2013 byla ve škole zahájena první etapa rekonstrukce sociálního zařízení. Obracíme se proto na vás se žádostí o dodržování bezpečnosti a všech pokynů zaměstnanců školy i s prosbou o trpělivost během stavebních úprav. Děkujeme všem.
 1. V souvislosti s rekonstrukcí sociálního zařízení a dodržování bezpečnosti žáků bude výuka tříd 1. stupně probíhat v náhradních učebnách (třídy ŠD, kinosál, čítárna a podobně).
 1. Z výše uvedených důvodů se třídní schůzky přesouvají na 7. 10. 2013 od 18,30 hodin.
 1. Veškeré dokumenty (školní řád, vnitřní řád školní družiny, podmínky přijetí do ŠD, školní vzdělávací program, formuláře ke stažení a další) jsou průběžně k dispozici na webu školy.
 1. Již v červnu bylo na webu školy vyvěšeno „Upozornění na platby stravného“ – stravné musí být uhrazeno na daný měsíc předem (tedy do 12. srpna na září, do 12. září na říjen atd.). Pokud někteří z rodičů platbu nevyřídili včas, je třeba se na platbě pro měsíc září domluvit přímo s paní Alblovou. Nebude-li k 2. 9. 2013 na účtu dítěte příslušná platba stravného, bude dítěti oběd zablokován (oběd nedostane) do doby úhrady příslušné částky. Podrobnosti k platbám stravného v sekci „Školní jídelna“.  
 1. Rozpis žáků do 1. tříd je od 27. 8. 2013 zveřejněn na vnitřní straně dveří hlavního vchodu do školy. Změny oproti rozpisu ze dne 10. 6. 2013 nenastaly.
 1. Školní rok 2013 – 2014 bude slavnostně zahájen 2. 9. 2013 následovně:
 • 2. až 9. třídy – v 8,00 hodin, budova školy bude otevřena od 7,40 hodin
 • 1. třídy sraz žáků u hlavního vchodu školy cca 8,25 hodin, třídní učitelky si žáky vyzvednou v 8,30 hodin, vlastní slavnostní zahájení v 8,40 hodin v atriu školy   
 1. Po slavnostním zahájení školního roku:
 • 2. až 9. třídy – třídnické hodiny (základní informace), ukončení třídnických hodin v 9,40 hodin.
 • 1. třídy paní učitelky odvedou žáky do náhradních tříd (přístup i pro rodiče), seznámení se třídou, třídní schůzka s rodiči žáků 1. tříd (informace třídních učitelek, informace o školní družině, informace o školní jídelně, informace o SRPŠ a podobně).    
 1. Přihlašování do školní družiny – podmínky přijetí jsou vyvěšeny na webu školy:
 • 1. třídy – 2. 9. 2013
 • ostatní – přihlášky obdrží žáci 2. 9. 2013,
 • vrácení přihlášek škole do 4. 9. 2013
 1. Čip do školní jídelny
 • Čip do školní jídelny v hodnotě 100,- Kč budou moci rodiče dětí 1. tříd zakoupit během 2. 9. 2013 u paní hospodářky, která jednotlivé první třídy obejde.
 • Ve dnech 3. 9.  a 4. 9. 2013 bude paní hospodářka prodávat čipy od 7,40 do 8,15 hodin u hlavního vchodu vedle vrátnice.
 1. Provoz školní jídelny
 • 2. 9. od 10,15 do 12,00 hodin
 • 3. 9. od 10,45 do 12,45 hodin
 • od 4. 9. běžný provoz ŠJ
 1. Výuka v následujících dnech:
 • 1. třídy
  • úterý 3. 9. a středa 4. 9. – 2 vyučovací hodiny (to je do 9,40 hodin)
  • čtvrtek 5. 9. a pátek 6. 9. – 3 vyučovací hodiny (to je do 10,35 hodin)
  • od pondělí 9. 9. vyučování podle stálého rozvrhu
  • pro přihlášené děti je zajištěna školní družina již od 2. 9. 2013
 • 2. až 5. třídy
  • úterý 3. 9. – třídnické práce – 3 vyučovací hodiny (to je do 10,35 hodin)
  • středa 4. 9.pátek 6. 9. – 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu (to je do 11,40 hodin)
  • od pondělí 9. 9. vyučování podle stálého rozvrhu
  • pro přihlášené děti je zajištěna školní družina již od 2. 9. 2013
 • 6. – 9. třídy
  • úterý 4. 9. – třídnické práce 4 vyučovací hodiny (to je do 11,40 hodin)
  • středa 5. 9.pátek 6. 9. – 5 vyučovacích hodin dle upraveného rozvrhu (to je do 12,35 hodin)
  • od pondělí 9. 9. vyučování podle stálého rozvrhu

Upozornění

!!! V souvislosti s probíhající rekonstrukcí sociálního zařízení se výuka i její náplň může aktuálně měnit !!!

Předem děkujeme za vstřícnost a trpělivost během probíhající rekonstrukce. Věřím, že během třídních schůzek 7. 10. 2013 si již všichni budou moci prohlédnout nejen nově zrekonstruované třídy ŠD, PC učebnu a třídu 1. C, ale také nové sociální zařízení.

 

Úspěšný nový školní rok všem přejí zaměstnanci školy.

Tento soubor můžete stáhnout ve formátu pdf – zde. 

Napsat komentář