Obsah rubriky: Aktuality

Pocitová mapa

 

Radou hl. m. Prahy byla přijata Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Městská část Praha 8 byla vybrána jako pilotní městská část, ve které se bude testovat implementace této strategie.

Otevřené zájmové kroužky pro školní rok 2019/2020

 

V příloze naleznete seznam všech otevřených kroužků pro tento školní rok.

Ředitelské volno

 

Volno pro žáky ZŠ 31. 10. a 1. 11. 2019

Sportovní úspěchy v atletice a přespolním běhu

 

Začátek školního roku nám přinesl mnoho sportovních úspěchů.