Obsah rubriky: důležité

Čísla účtů školy

 

 

 

 

 

Čísla běžných účtů

Základní škola:         2580934/0300          platba ŠD, kroužků, školy v přírodě apod.

Školní jídelna:          2642269/0300          pouze stravné

SRPŠ:                       230983276/0300      roční příspěvky SRPŠ