Obsah rubriky: Dokumenty ŠD

Podmínky přijetí do ŠD

 

Směrnice č. 03/2019

Podmínky přijetí žáka k zájmovému vzdělávání ve školní družině

Úplata ve školní družině

 

Směrnice č. 04/2019

ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Dokumenty školní družiny

 

Všechny dokumenty ŠD můžete stáhnout zde ve formátu pdf:

 

 

 

 

 

Řád školní družiny

 

Vnitřní řád školní družiny je určen pro interní potřebu a je závazný pro všechny zaměstnance školní družiny, pro všechny žáky, kteří byli k zájmovému vzdělávání ve školní družině přijati i pro jejich zákonné zástupce. Je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání rovněž v platném znění..

Řád školní družiny můžete zobrazit či stáhnout ve formátu pdf zde.