Obsah rubriky: Dokumenty ŠD

Dokumenty školní družiny

 

Všechny dokumenty ŠD můžete stáhnout zde ve formátu pdf:

 

 

 

 

 

Řád školní družiny

 

Vnitřní řád školní družiny je určen pro interní potřebu a je závazný pro všechny zaměstnance školní družiny, pro všechny žáky, kteří byli k zájmovému vzdělávání ve školní družině přijati i pro jejich zákonné zástupce. Je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání rovněž v platném znění..

Řád školní družiny můžete zobrazit či stáhnout ve formátu pdf zde.

Podmínky přijetí do ŠD

 

Směrnice č. 3/2016

Podmínky přijetí žáka k zájmovému vzdělávání ve školní družině

Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a ve školním roce 2016 – 2017

 

Ředitelka Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a stanovila dne 30. 5. 2016 v souladu s § 111 a § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, podmínky k přijetí žáka nadepsané školy k zájmovému vzdělávání ve školní družině (dále jen ŠD) Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a ve školním roce 2016 – 2017 takto – úplné znění směrnice naleznete zde. 

Úplata ve školní družině

 

Směrnice č. 04/2016

ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině