Obsah rubriky: Kroužky

Informace k činnosti kroužků ve šk. roce 2017/2018

Kroužky-náhled

 

Přehled nabídky kroužků pro školní rok 2017-2018.

 

Kroužky pořádané školou:

krouzky-2017-18-skola

Kroužky pořádané školní družinou:

krouzky-2017-18-druzina

Kroužky pořádané agenturou:

krouzky-2017-18-agentura

Kroužky pořádané agenturou Kroužky – ve formátu pdf zde. 

 

Úplata ve školních kroužcích

zapisy

 

Směrnice č. 05/2017

ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání

ve školních kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy

 

Ředitelka Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a (dále jen školy) vydává v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o zájmovém, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění dne 15. 6. 2017 tuto směrnici pro provoz a stanovení úplaty v kroužcích vedených pedagogickými pracovníky nadepsané školy ve školním roce 2017 – 2018 – úplné znění směrnice naleznete zde.