Obsah rubriky: Kroužky

Úplata ve školních kroužcích

zapisy

 

Směrnice č. 05/2017

ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání

ve školních kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy

Informace k činnosti kroužků ve šk. roce 2016/2017

Kroužky-náhled

Přehled otevřených školních kroužků, kroužků školní družiny a kroužků pořádaných různými agenturami ve školním roce 2016 – 2017