Obsah rubriky: Školní klub

Úplata ve školním klubu

Školní klub

 

Směrnice č. 07/2017

ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školním klubu

Podmínky přijetí do ŠK

Školní klub

 

Směrnice č. 06/2017

Podmínky přijetí žáka k zájmovému vzdělávání ve školním klubu

Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a ve školním roce 2017 – 2018

Řád školního klubu

Školní klub

 

Vnitřní řád školního klubu je určen pro interní potřebu a je závazný pro všechny zaměstnance školního klubu, pro všechny žáky, kteří byli k zájmovému vzdělávání ve školním klubu přijati i pro jejich zákonné zástupce.

 

Řád školního klubu platný od 1.9.2016 – ve formátu zde.