Obsah rubriky: Řád školního klubu

Řád školního klubu

Školní klub

 

Vnitřní řád školního klubu je určen pro interní potřebu a je závazný pro všechny zaměstnance školního klubu, pro všechny žáky, kteří byli k zájmovému vzdělávání ve školním klubu přijati i pro jejich zákonné zástupce.

 

Řád školního klubu platný od 1.9.2016 – ve formátu zde.