Celoplošné testování žáků v základním vzdělávání

V rámci celoplošného testování žáků v základním vzdělávání proběhlo ve dnech 21. – 23.5.2012 řádné zkoušení žáků 5. a 9. ročníků. Přestože se jedná o první rok, v němž jsou celorepublikově zjišťovány a srovnávány studijní výsledky žáků v odpovídajících ročnících základního vzdělávání, nevyskytly se v průběhu testování žádné problémy, a organizace tak proběhla přesně dle pokynů ČŠI.

Žáci, jež se zúčastnili řádných termínů v tomto týdnu, absolvovali testy v pořadí matematika, český jazyk a anglický jazyk, přičemž již v těchto dnech bylo úspěšně dokončeno 93 % všech testů. Absentující žáci budou vyzváni k doplnění chybějících testů v dalších termínech vyhlášených na příští týden. Účast všech 53 žáků 5. a 9. tříd je ze zákona nutná.

Výsledky ZŠ Mazurská, rovněž jako výsledky jednotlivých tříd budou uveřejněny po ukončení plošného testování žáků a definitivním vyhodnocení testovaných škol a předmětů po 9. červnu na webových stránkách školy. Jména žáků s excelentními výsledky uvedeme na tabuli cti. Z předběžných výsledků je však již nyní zřejmé, že ZŠ Mazurská se umístila ve všech testovaných oblastech vysoko nad celostátním průměrem.

Napsat komentář