Informace k platbám pro školní rok 2019 – 2020

 

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat o rozpisu cen za stravné a výši úplat za školní družinu (ŠD) a školní kroužky pro školní rok 2019 – 2020.

 

 

 

STRAVNÉ:

  • žáci ve věku 6 – 10 let: 29,-Kč/den
  • žáci ve věku 11 – 14 let: 31,-Kč/den
  • žáci ve věku 15 a více let: 33,-Kč/den

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ:

  • ŠD: 300,-Kč/měsíc

Školní kroužky:

  • 150,- Kč/měsíc při výuce 1 vyučovací hodiny/týden
  • 200,- Kč/měsíc při výuce 2 vyučovacích hodiny/týden
  • 300,- Kč/měsíc výtvarný kroužek 2. stupeň
  • 350,- Kč/měsíc kroužek keramiky, korálkování apod.

Milada Bulirschová

 

 

 

Napsat komentář