Informace k ukončení školního roku ze školní jídelny

Akce školní kuchyně

Přinášíme Vám informace o vracení případných přeplatků ve školní jídelně a konkrétní postup organizace konce a začátku školního roku.

Vrácení přeplatků
– dětem, které budou pokračovat ve školní docházce na naší škole , bude přeplatek převeden na další školní rok ( o tento přeplatek bude nižší záloha na měsíc září)

– dětem, které končí školní docházku na naší škole, rodiče zažádají o vrácení buď v hotovosti ve dnech 25.6. – 28.6.2012 od 11,45 do 13,45 a nebo převodem na účet (číslo účtu, na který se peníze odešlou)

– dlužné částky budou nahlášeny panu řediteli školy a dále se bude pokračovat podle platných předpisů

Odhlášky obědů a organizace konce a začátku školního roku
– odhlášky obědů na měsíc červen do 25.6. – dále neodhlašujeme

– v týdnu od 25.6. do 29.6. 2012 vaříme jeden druh jídla

-strávníci, kteří chodili v letošním školním roce na obědy, budou přihlášeni na 3. září 2012 na oběd pokud se neodhlásí do 30. srpna 2012 – tento oběd jim bude počítán tato informace se netýká prvních tříd, ty dostanou přihlášku na stravování a složenku 3.9.2012

Napsat komentář