Informace pro strávníky

 

 

Důležité informace ze školní jídelny  

 

 

 

 

Vážení rodiče, s blížícím se začátkem školního roku znovu poskytujeme informace k platbám stravného.

 • Od 2. 5. mají všichni žáci školy možnost objednávat oběd č. 1 nebo č. 2 (změna z 1 na 2 opět dva dny předem, možno však změnu navolit i na další dny), odhlásit oběd, zjistit stav účtu apod. přes internet.
 • Měnit oběd z 1 na 2 bude i nadále možné přímo u čipovacího zařízení v ŠJ.
 • Rovněž odhlašování obědů bude i nadále možné telefonicky nebo mailem do ŠJ (paní Alblová tel. 233 555 176, skolni.jidelna@mazurska.cz).
 • Počítačový program pro zpracování účetní evidence stravovaných žáků vyžaduje předem složenou finanční částku a to do 12. dne v předcházejícím měsíci, to je platba nejpozději 12. 8. na měsíc září, 12. 9. na měsíc říjen atd.
 • V případě nedodržení termínu úhrady platby na stravu, bude strávník – žák zablokován (nedostane jídlo) a znovu přihlášen až bude platba uhrazena. Nezapomeňte proto dětem uhradit stravné na září 2013 nejpozději 12. 8. 2013.
 • Placení stravného lze provádět:
  • pro žáky ve věku 7 – 10 let       550,- Kč (25,-Kč x 22 dní)
  • pro žáky ve věku 11 – 14 let     600,- Kč (27,-Kč x 22 dní)
  • pro žáky ve věku 15 a více let  640,- Kč (29,-Kč x 22 dní)
  1. formou trvalého příkazu na účet školní jídelny, číslo účtu 2642269/0300, KS 308, VS je přidělen každému žákovi individuálně, platba je zálohová ve výši:
  1. formou sporožira – inkasa, podmínky domluvit s paní Alblovou, vedoucí ŠJ, stravné je strháváno v různé výši podle výše konta žáka.
 • Do věkových skupin jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování, v platné znění strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku.
 • Upozorňuji, že žák má oběd č. 1 přihlášen automaticky. Tedy pokud je dítě ve škole nepřítomné (nemoc, rekreace apod.) a rodič oběd neodhlásí, jsou dítěti neodebrané obědy účtovány.
 • V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů kontaktujte, prosím, paní Alblovou, vedoucí školní jídelny, na tel. 233 555 176.

Milada Bulirschová

Napsat komentář