Informace z třídních schůzek – aktualizováno

Třídní schůzky 3. 6. 2013 – informace pro rodiče

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se 3. 6. 2013 nekonaly třídní schůzky ve všech třídách, předkládám základní informace, se kterými by Vás byli seznámili třídní důvěrníci.

 Milada Bulirschová

Informace pro rodiče z třídních schůzek 3. 6. 2013

1. K organizaci školního roku 2012 – 2013

 • Výjezdy na ozdravné pobyty:

5. A      31. 5. – 3. 6.     Český Šumburk
4.A, 2.A, 5.B Stachy na Šumavě – přeloženo na září 2013

 • Výjezd na ozdravný pobyt do Španělska:    7. 6. – 16. 6.
 •  Volno pro žáky školy:                                 24. 6. 2013 – 28. 6. 2013
 • Vysvědčení bude vydáno žákům v pátek dne 21. 6. 2013. Provoz ukončí celá škola.

2. Rozpis na pátek 21. 6. 2013:

 • 1. – 2. třídy výuka od 8,00 h, slavnostní ukončení školního roku v kinosále školy v 8,00 h – následně ve třídách předání vysvědčení
 •  3. – 5. třídy výuka od 8,00 h, slavnostní ukončení školního roku v kinosále školy v 8,20 h – následně ve třídách předání vysvědčení
 • výuka pro 6. – 9. třídu od 8,30 h – slavnostní ukončení školního roku a slavnostní loučení s 9. třídou v kinosále školy v 8,45 h, následně ve třídách předání vysvědčení
 • oběd (studený – řízek s chlebem) cca od 9,30 h do 10,30 h

3. Rekonstrukce sociálního zařízení:

 • Vzhledem k posunutí celého výběrového řízení bude rekonstrukce sociálních zařízení (WC, zázemí u tělocvičny) probíhat od srpna.

4. Další plánované úpravy ve škole:

 • Níže uvedené úpravy budou probíhat od 24. 6. 2013.
 • Úprava stávajících nevyužitých prostor na 2 nová oddělení školní družiny, včetně nového vybavení.
 • Úprava stávající nevyužívané PC učebny na novou učebnu, včetně nového vybavení.
 • Úprava a oprava laviček v areálu školy, úprava zeleně v atriu.
 • Příprava (malování a vybavení) tří budoucích 1. a jedné – dvou dalších tříd (6. třída).

5. Počet tříd:

 • I přesto, že při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia byli žáci stávajících 5. tříd velmi úspěšní, nebudou se třídy spojovat do jedné 6. třídy, ale pro školní rok 2013 – 2014 budou zachovány dvě třídy – 6. A a 6. B.
 • Třídní učitelky:

6. A      Mgr. Hana Hlinková
6. B      Mgr. Zdeňka Kolaříková

 • Ve školním roce 2013 – 2014 bude ve škole celkem 19 tříd, na 1. stupni 13 tříd, na 2. stupni 6 tříd.
 • Ve školní družině bude 7 oddělení. Přednostně budou přijímáni žáci 1. a 2. tříd, dále žáci 3. tříd. Žáci 4. a 5. tříd budou přijímáni jen v případě, že kapacita ŠD nebude naplněna. Kapacita ŠD je 201 žáků.
 • Podmínky k přijímání žáků do ŠD budou vyvěšeny na webu školy do 30. 6. 2013.

6. „Internetové stravné“:

 • Od 2. 5. mají všichni žáci školy možnost objednávat oběd č. 1 nebo č. 2 (změna z 1 na 2 opět dva dny předem, možno však změnu navolit i na další dny), odhlásit oběd, zjistit stav účtu apod. přes internet.
 • Měnit oběd z 1 na 2 bude i nadále možné přímo u čipovacího zařízení v ŠJ.
 • Rovněž odhlašování obědů bude i nadále možné telefonicky nebo mailem do ŠJ (paní Alblová tel. 233 555 176).
 • Upozorňuji, že oběd č. 1 je přihlášen automaticky. Tedy pokud je dítě ve škole nepřítomné (nemoc, rekreace apod.) a rodič oběd neodhlásí, jsou mu neodebrané obědy účtovány.
 • POZOR. Od školního roku bude změna termínu plateb stravného.
 • Počítačový program pro zpracování účetní evidence stravovaných žáků vyžaduje předem složenou finanční částku a to do 12. dne v předcházejícím měsíci, to je platba nejpozději 12. 8. na měsíc září atd.
 • V případě nedodržení termínu úhrady platby na stravu, bude strávník – žák zablokován (nedostane jídlo) a znovu přihlášen až bude platba uhrazena.
 • V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů kontaktujte, prosím, paní Alblovou, vedoucí školní jídelny, na tel. 233 555 176.
 • Podrobnější informace v aktualitě „Důležité informace ze školní jídelny“

7. Významné celoškolní akce:

 • Reprezentace žáků školy ve sportovních i vědomostních soutěžích Prahy 8, postup do celopražských finále (Pythagoriáda, miniházená, OVOV, atletický 3 – boj).
 • Organizace sportovních akcí pro školy Prahy 8 (OVOV, atletický 3 – boj, Pohár rozhlasu)
 • Mazurský jarmark, sportovní den pro 2. stupeň
 • Kulturní a vědomostní programy (projektový den s Policií ČR, projektový den Integrovaný záchranný systém, Bezpečný pohyb po internetu a další)
 • Výjezdy na ozdravné a poznávací pobyty, školní výlety
 • Sběr

8. Celostátní testování NIQES žáků 5. a 9. tříd:

 • Testování NIQES žáků 5. a 9. tříd proběhlo v termínu 13. 5. – 7. 6. V ČJ a AJ byly dosažené výsledky žáků školy velmi dobré, v M průměrné.

 

Výše uvedené informace můžete také zobrazit a stáhnout ve formátu PDF – zde.

 

Napsat komentář