Konec školního roku

 

A je tady zase konec školního roku. Jaký byl ten letošní? Věřím, že úspěšný.

 

 

 

 

Proběhlo mnoho vydařených akcí – Mazurská olympiáda, Vánoční jarmark, lyžařské kurzy, školy v přírodě, kurz plavání, kurz pro předškoláky, Den dětí, výjezd do Anglie a do Španělska, řada exkurzí, divadelních představení, celoškolní a třídní projekty, žáci úspěšně reprezentovali školu na vědomostních i sportovních soutěžích …

Ale vraťme se zpět k 29. červnu. Ke dni, na který se všichni žáci jistě velice těší. Po slavnostním ukončení školního roku v sále školy, dostali vysvědčení – pro prvňáčky to nejkrásnější, deváťáci se rozloučili se svými mladšími spolužáky i všemi učiteli (a loučení se našim deváťákům opravdu moc povedlo) a pak hurá na prázdniny. Tak ať se vydaří.

Děkuji touto cestou všem pedagogickým i ostatním zaměstnancům školy za zodpovědný přístup ke své nelehké práci. Děkuji rovněž všem rodičům a členkám školské rady i SRPŠ Mazurská za vstřícnou spolupráci se školou, za jejich pomoc při různých akcí, sponzorské dary, ale i za jejich náměty a připomínky.

Žákům odcházejícím na gymnázia a ostatní střední školy přeji úspěšné zářijové vykročení do dalšího života a všem, žákům a jejich rodičům i zaměstnancům školy, přeji příjemné prožití prázdnin.

Milada Bulirschová, ředitelka školy

 

Napsat komentář