Konzultační hodiny

 

Zveme rodiče na konzultační hodiny. Konají se v pondělí 11. 11. 2013. Bližší informace v článku.

 

Konzultační hodiny (místo klasických třídních schůzek) se konají v pondělí 11. 11. 2013 v budově školy podle pokynů třídních učitelů (e-ŽK) – informace o chování a prospěchu, informace o plánovaných akcích, individuální vzdělávací plány žáků, různé. Ve škole budou přítomni všichni učitelé, tedy i netřídní.

 

Napsat komentář