Nabídka soutěže

V loňském školním roce se naše škola velmi úspěšně zapojila do matematického semináře TAKTIK, který je zaměřen na logiku a rozvoj matematického myšlení.

Nyní je možné se přihlásit do nového ročníku.

TAKTIK je matematická korespondenční soutěž pro žáky 2.-9.třídy ČR  a  SR.Děti dostanou 4krát za rok vytištěná matematická zadání. Řeší doma, vždy na vyřešení úkolu mají 3-4 týdny.

Po skončení každé série úloh je dostanou opravené, správné řešení a umístění ve své  kategorii i umístění školy.

Soutěží se v 7 kategoriích:

  • 2. třída
  • 3. třída
  • 4. třída
  • 5. třída
  • 6. třída
  • 7. třída
  • 8. a 9. třída

Děti mohou soutěžit jako jednotlivci, ve dvojicích nebo trojicích.

  • Cena pro jednotlivce   210Kč
  • Cena pro dvojici          270Kč / jeden soutěžící 135 Kč/
  • Cena pro trojici           360Kč / jeden soutěžící 120 Kč/

Více o semináři najdete na www.seminar-taktik.cz

Přihlásit se žáci mohou nejpozději do 30.9.

Přihlásit se mohou žáci u třídních učitelů nebo přímo u p.uč. Hlavsové / koordinátora semináře /.

Registrace se provádí přes školu ne jednotlivě !

 

Napsat komentář