Seznam pedagogů a pracovníků školy

Vedení školy

Přímé emailové spojení:

 

Sekretariát a další kontakty

Přímé emailové spojení:

 

Třídní učitelé – telefon: 233 554 280, 601 566 747

Přímé emailové spojení:

 

Netřídní učitelé – telefon: 233 554 280, 601 566 747

Přímé emailové spojení:

 

Školní družina a školní klub

Přímé emailové spojení:

 

Asistenti pedagoga

Přímé emailové spojení:

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

Přímé emailové spojení:

 

Zaměstnanci školní jídelny

Přímé emailové spojení: