Seznam pedagogů a pracovníků školy

Vedení školy – telefon: 233 554 280

Funkce Jméno a příjmení E-mail
Ředitelka školy Mgr. Milada Bulirschová reditelka@mazurska.cz
Statutární zástupce ředitele Mgr. Kamila Peterková zastupkyne@mazurska.cz
Zástupce ředitele Mgr. Lukáš Vachuta lukas.vachuta@mazurska.cz

Sekretariát a další kontakty

Funkce Jméno a příjmení  E-mail Telefon
Hospodářka školy paní Jitka Harvaříková jitka.harvarikova@mazurska.cz 233 554 280, 601 566 747
Výchovný poradce Mgr. Zdenka Kolaříková  zdenka.kolarikova@mazurska.cz 233 554 280
  Mgr. Milada Bulirschová reditelka@mazurska.cz 233 554 280
Školní metodik prevence Mgr. Iveta Lohniská iveta.lohniska@mazurska.cz 233 554 280
Školní psycholog Mgr. Tereza Trčková psycholog@mazurska.cz 233 554 280
Environmentální výchova Mgr. Ivana Hlavsová  ivana.hlavsova@mazurska.cz 233 554 280
Vedoucí školní družiny paní Hana Gáborová hana.gaborova@mazurska.cz 601 566 753
Ekonomka školy ing. Klára Škurková   233 554 280
Vedoucí školní jídelny paní Ivana Alblová skolni.jidelna@mazurska.cz 720 031 447
Školník pan Jiří Zelenka   233 554 280
Administrátor IT a Bakalářů paní Kateřina Rovná katerina.rovna@mazurska.cz  

Třídní učitelé – telefon: 233 554 280, 601 566 747

Příjmení a jméno, titul Třídnictví – 1. st. E-mail
Ambrožová Kateřina, Mgr. 5. A katerina.ambrozova@mazurska.cz
Androníková Zuzana, Mgr. 3. B zuzana.andronikova@mazurska.cz
Eremiášová Alena, Mgr. 5. D alena.eremiasova@mazurska.cz
Vachuta Lukáš, Mgr. 4. B lukas.vachuta@mazurska.cz
Holá Lenka, Mgr. 5. B lenka.hola@mazurska.cz
Janouchová Olga, Mgr.   3. A olga.janouchova@mazurska.cz
Krsková Miloslava, Mgr. 3. C miloslava.krskova@mazurska.cz
Láníková Zuzana, PaedDr. 1. A zuzana.lanikova@mazurska.cz
Lohniská Iveta, Mgr. 5. C iveta.lohniska@mazurska.cz
Loudová Eva, Mgr. 2. C eva.loudova@mazurska.cz
Picmausová Daniela, Mgr. 2. B daniela.picmausova@mazurska.cz
Poláková Alena, Mgr. 1. B alena.polakova@mazurska.cz
Schovancová Jaroslava, Mgr. 4. A jaroslava.schovancova@mazurska.cz
Šlapáková Pekárková Daniela, Mgr. 1. C daniela.slapakova@mazurska.cz
Zátopková Pavlína, Mgr. 4. C pavlina.zatopkova@mazurska.cz
Zelenková Andrea, Mgr. 2. A andrea.zelenkova@mazurska.cz
Jméno a příjmení, titul  Třídnictví – 2. st. E-mail
Červeňanská Iva, Mgr. 8. A, D, VV, OV, AJ iva.cervenanska@mazurska.cz
Hlavsová Ivana, Mgr. 9. A, M, Př, PV ivana.hlavsova@mazurska.cz
Kolaříková Zdenka, Mgr. 8. B, Z, AJ, OV zdenka.kolarikova@mazurska.cz
Kopečná Zdeňka, Mgr. 6. A, Ch, Př, HV zdenka.kopecna@mazurska.cz
Kovach Ludmila, Mgr. 7. B, AJ, RJ, OV ludmila.kovach@mazurska.cz
Mička Radovan, Mgr. 6. B, M, F radovan.micka@mazurska.cz
Zátopková Kamila, Mgr. 7. A,  TV, SV, OV, VZ, PV kamila.zatopkova@mazurska.cz
Surjomartonová Soňa, Mgr. 9. B, M, AJ, OV sona.surjomartonova@mazurska.cz

Netřídní učitelé – telefon: 233 554 280, 601 566 747

Příjmení a jméno, titul Výuka E-mail
Bulirschová Milada, Mgr Ch, PV reditelka@mazurska.cz
Červeňanský Miloš Inf, VT, M milos.cervenansky@mazurska.cz
Hlinková Hana, Mgr. ČJ, NJ hana.hlinkova@mazurska.cz
Chalušová Jana, Mgr., Ph.D. M jana.chalusova@mazurska.cz
Kožuriková Daniela Hana, Mgr. ČJ daniela.kozurikova@mazurska.cz
Lohniská Martina, Mgr. AJ martina.lohniska@mazurska.cz
Peterková Kamila, Mgr. Vl, Pří, HV zastupkyne@mazurska.cz 
Sedláčková Tereza, Mgr. TV, AJ, SV tereza.sedlackova@mazurska.cz
Siváková Aneta, Bc. D, VV aneta.sivakova@mazurska.cz
Stibralová Kateřina, Mgr. Př, VV, RJ katerina.stibralova@mazurska.cz
Fatrdlová Dana, Mgr. I. stupeň dana.fatrdlova@mazurska.cz
Chalupová Jana, Mgr. ČJ, OV jana.chalupova@mazurska.cz

Školní družina a školní klub

Příjmení a jméno zařazení E-mail Telefon
Gáborová Hana vedoucí vych., 1. B, 3.C, 4.B hana.gaborova@mazurska.cz 601 566 753
Fleková Dana vych. ŠD, 2.B, 4.A dana.flekova@mazurska.cz 601 566 751
Chroustová Hana vych. ŠD, 1.C, 3.B hana.pflegerova@mazurska.cz 601 566 748
Ježková Soňa vych. ŠD, 2.C, 4.C sona.jezkova@mazurska.cz 604 700 712
Mauleová Jaroslava vych. ŠD, 3.A, 3.B, 4.B jaroslava.mauleova@mazurska.cz 601 566 752
Sládková Olga vych. ŠD, 2.A, 4.B, 4.C olga.sladkova@mazurska.cz 601 566 750
Vrabcová Margita vych. ŠD, 1.A, 3.C margita.vrabcova@mazurska.cz 601 566 749

Asistenti pedagoga – telefon: 233 554 280, 601 566 747

Příjmení a jméno, titul Výuka E-mail
Jeřábková Květa 4. A kveta.jerabkova@mazurska.cz
Koudelová Lucie Anna 2. C anna.koudelova@mazurska.cz
Mauleová Jaroslava 1. B jaroslava.mauleova@mazurska.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci – telefon: 233 554 280, 601 566 747

Příjmení a jméno zařazení E-mail
paní Jitka Harvaříková hospodářka školy jitka.harvarikova@mazurska.cz
pan Jiří Zelenka školník  
paní Antošová uklízečka  
paní Baštýřová uklízečka  
paní Budějská uklízečka  
paní Buriánová uklízečka  
paní Hnízdilová Miroslava recepční a uklízečka  
paní Hnízdilová Petra uklízečka  

Zaměstnanci školní jídelny – telefon: 720 031 447

Příjmení a jméno zařazení E-mail
paní Ivana Alblová vedoucí ŠJ skolni.jidelna@mazurska.cz
paní Francová vedoucí kuchařka  
paní Brümmerová Jiřina kuchařka  
paní Mutombová kuchařka  
paní Kudynová kuchařka  
paní Ranieri kuchařka  
paní Tůmová kuchařka