Nová školská rada

Od 7.února 2012 začala na naší škole pracovat nová školská rada v tomto složení:

  • Markéta Paulusová – předsedkyně, zástupce zřizovatele
  • Markéta Moučková – místopředsedkyně, zástupce rodičů
  • Mgr.Zdeňka Kopečná – zapisovatelka, zástupce pedagogických pracovníků

Na svém prvním zasedání školská rada projednala a schválila jednací řád a zvolila svého zástupce do konkurzní komise na konkurz ředitele školy. Školská rada se bude scházet 4 x do roka, jinak během potřeby.

Napsat komentář