Knihovna a studovna

 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA

 Školní knihovna  je otevřena vždy ve středu o velké přestávce (10,35 – 10,55).

Podle potřeby možnost vypůjčení knih i jindy po předchozí domluvě s paní učitelkou Nekvindovou.

 

STUDOVNA

Studovna je otevřena vždy ve čtvrtek  v čase 13,30 – 14,30 hodin nebo po domluvě v kanceláři školy v jiné dny a hodiny.

Ve studovně platí PROVOZNÍ ŘÁD STUDOVNY:

  1. Při příchodu do studovny  je žák povinen vyplnit  údaje v knize návštěv (čas příchodu, jméno a příjmení, třídu, druh práce).
  1. Do studovny je zakázáno vnášet  jídlo a pití s výjimkou pití v  uzavíratelné láhvi.
  1. Žáci jsou povinni ve studovně  chovat se tiše a ohleduplně k ostatním, nepoškozovat zařízení studovny a řídit se pokyny dozoru.
  1. Při odchodu ze studovny je žák povinen uvést studovnu do původního stavu a zapsat do knihy návštěv čas svého odchodu.