Pronájmy

Pronájmy

Škola pronajímá své 2 tělocvičny  různým organizacím. Dále pronajímá kinosál, učebny a 2 kabinety. Žádosti o dlouhodobé pronájmy přijímáme do konce školního roku, na jednorázové akce průběžně.

Prostřednictvím Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Prahy 8 je pronajata část školy Soukromé střední škole DANAÉ, s.r.o. v sektoru II.B a Soukromé střední škole gastronomie, s.r.o. v sektoru III.B.

Studenti i zaměstnanci středních škol mají vyhrazen k použití svůj vlastní vchod s vrátnicí. Sektory II.B a III.B jsou uzavřeny, takže je zamezen přístup žákům základní školy do těchto bloků a naopak.