Organizace školního roku 2013/2014

 

V tomto článku Vám přinášíme přesný rozpis organizace aktuálního školního roku.

 

 

Organizace školního roku 2013-2014
Zahájení školního roku ZŠ 2.9.2013
Státní svátek 28.9.2013
Státní svátek 28.10.2013
Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2013
Státní svátek 17.11.2013
Vánoční prázdniny 21.12.2013 – 5.1.2014
Zahájení výuky 6.1.2014
Konec 1. pololetí 30.1.2014
Pololetní prázdniny 31.1.2014
Jarní prázdniny 24.2. – 2.3. 2014
Velikonoční prázdniny 17.4. a 18.4.2014
Velikonoční pondělí 21.4.2014
Svátek práce 1.5.2014
Státní svátek 8.5.2014
Konec školního roku 27.6.2014
Hlavní prázdniny 28.6. – 31.8.2014
Začátek školního roku 2014 – 2015 1.9.2014
Den otevřených dveří pro budoucí 1. třídy v ZŠ 19.11.2013 a 9.1.2014
Zápis žáků do I. třídy ZŠ 20. a 21.1. 2014
Cyklus přípravných hodin pro předškoláky duben 2014
Přihlášky žáků  V., VII. a IX. třídy ke studiu na SŠ s talentovou zkouškou k podpisu ŘŠ do 27.11.2013
Odevzdání přihlášek ředitelům na SŠ do oborů s talentovou zkouškou do 30.11.2013
Vyzvednutí „Zápisového lístku“ v ZŠ ke studiu na SŠ s talentovou zkouškou 15.11. – 30.11.2013
Přihlášky žáků V., VII. a IX. třídy ke studiu na G, SŚ, SOU k podpisu ŘŠ do 12.3.2014
Odevzdání přihlášek ředitelům SŠ na ostatní školy do 15.3.2014
Vyzvednutí „Zápisového lístku“ v ZŠ ke studiu na SŠ 3.3. – 15.3.2014
Plavecký výcvik žáků III.A – III.C, IV.A a IV.B třídy v průběhu školního roku
Lyžařský výcvikový kurz v průběhu školního roku
Škola v přírodě v průběhu školního roku
Třídní schůzky s rodiči žáků září a listopad 2013, leden, květen 2014
Individuální schůzky s rodiči žáků ZŠ podle potřeby
Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Kolaříková a Mgr. Bulirschová po telefonické domluvě
Konzultační hodiny školního metodika prevence Mgr. Kopečná po telefonické domluvě

 

Tento dokument můžete stáhnout ve fomátu pdf – zde.

Napsat komentář