Oznámení školní družiny

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů je nutné, abyste účast Vašeho dítěte na akcích školní družiny potvrdili pí. vychovatelce nejdéle 2 dny před plánovanou akcí. Při nedodržení tohoto termínu se Vaše dítě nebude moci akce zúčastnit (výjimkou je návrat dítěte po nemoci).

Probíhá-li současně ve stejný den zájmový kroužek, kam Vaše dítě pravidelně dochází, je třeba ho z kroužku písemně omluvit.

ZŠ Mazurská 23.2.11

PaedDr. Zuzana Láníková

vedoucí ŠD

Napsat komentář