VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. BLESKOVÉHO SBĚRU – POŘADÍ TŘÍD

 

Náš 1.sběr byl úspěšný. Celkem jsme sebrali 10 304,5 kg papíru. 

Sběrné suroviny odvezly celkem 10 080 kg starého papíru.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. BLESKOVÉHO SBĚRU – NEJLEPŠÍ SBĚRAČI

 

Celkem jsme ve dnech 3. – 4.10.2017 sebrali 10304 kg, podle vážení sběrné suroviny odvezly 10080 kg.  

 

Sportovní úspěchy

 

Od začátku školního roku se naše škola představila opět v několika sportovních soutěžích, konkrétně v atletickém čtyřboji, přespolním běhu a ve fotbale.

 

Šablony pro MŠ a ZŠ

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I