Pocitová mapa

 

Radou hl. m. Prahy byla přijata Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Městská část Praha 8 byla vybrána jako pilotní městská část, ve které se bude testovat implementace této strategie.

 

 

Jednou z klíčových oblastí adaptačních opatření jsou i opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy, protože je třeba informovat žáky a potažmo i jejich rodiče o projevech a vhodných adaptačních opatřeních jak na úrovni města, školy a domácnosti (zejména více zeleně a vodních prvků ve městě), tak i na úrovni vlastního bezpečného chování v případě projevů klimatické změny (např. pitný režim, vhodné oblečení).

Zapojením se do průzkumu prostřednictvím pocitové mapy můžete  ovlivnit dění v naší městské části. 

Vyplnění pocitové mapy do 31. 10. 2019 je možné na tomto odkazu

http://evp.adaptacepraha.cz/pocitova-mapa-prahy-8/

Za případné vyplnění předem děkujeme

 

vedení školy
 

 

Napsat komentář