Poděkování za zápis do 1. tříd

 

 

Zápis do 1. tříd – poděkování

 

      

 Ve dnech 4. 4. a 5. 4. 2018 proběhl v naší škole zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2018 – 2019. K zápisu se svými rodiči přišlo celkem 98 velice šikovných dětí. Ty plnily úkoly, které jim zadávali žáci 9. třídy a následně také paní učitelky v jednotlivých zápisových třídách, nejen svědomitě, ale i s radostí. Bylo vidět, že se na zápis a následně do školy těší. Z takovéto účasti u zápisu máme velkou radost a máme radost i z toho, že děti od zápisu odcházely s rozzářenýma očima. Věřím, že stejně spokojeně budou děti odcházet i z přípravných kurzů, které pro ně v ZŠ připravujeme na měsíc duben a květen a hlavně, že se jim bude stejně tak líbit také ve škole. Pro školní rok 2018 – 2019 budeme otevírat 3 první třídy se zhruba 25 – 26 žáky.

Děkuji všem – paním učitelkám, paní zástupkyni a panu zástupci, žákům 9. A a jejich třídní učitelce i paním vychovatelkám – za zdárný a bezproblémový průběh zápisu do školy.

Mé poděkování i poděkování mých kolegů patří také všem rodičům, kteří se svými dětmi k zápisu přišli. Vaší důvěry si velice vážíme a těšíme se s vámi i vašimi dětmi na shledanou 3. září 2018.

Milada Bulirschová, ředitelka školy

 

 

Napsat komentář