Úplata ve školní družině

 

Směrnice č. 04/2016

ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Ředitelka Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a (dále jen školy) vydává v souladu s ustanovením § 123 zákona 561/2004 Sb., o zájmovém, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění a v souladu s § 14  vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění pro pracoviště školní družina nadepsané školy dne 30. 6. 2016 tuto směrnici – úplné znění směrnice naleznete zde.

 

Napsat komentář