Podmínky přijetí do ŠD

 

Směrnice č. 03/2019

Podmínky přijetí žáka k zájmovému vzdělávání ve školní družině

 

 

 

Ředitelka Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a stanovila dne 28. 5. 2019 v souladu s § 111 a § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, podmínky k přijetí žáka nadepsané školy k zájmovému vzdělávání ve školní družině (dále jen ŠD) Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a pro školní rok 2019 – 2020 takto:

Směrnice č. 03/2019
 

 

Napsat komentář