Podmínky přijetí do ŠK

 

Směrnice č. 06/2017

Podmínky přijetí žáka k zájmovému vzdělávání ve školním klubu

Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a ve školním roce 2017 – 2018

 

Ředitelka Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a stanovila dne 30. 5. 2016 v souladu s § 111 a § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, podmínky k přijetí žáka nadepsané školy k zájmovému vzdělávání ve školním klubu (dále jen ŠK) Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a ve školním roce 2017 – 2018 takto – úplné znění směrnice naleznete zde.

Napsat komentář