Podmínky přijetí do školní družiny

Směrnice č. 02/2015

Podmínky přijetí žáka k zájmovému vzdělávání ve školní družině Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a ve školním roce 2015 – 2016

 

Ředitelka Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a stanovila dne 30. 6. 2015 v souladu s § 111 a § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění podmínky k přijetí žáka nadepsané školy k zájmovému vzdělávání ve školní družině (dále jen ŠD) Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a ve školním roce 2015 – 2016 takto – úplné znění směrnice naleznete zde.

Napsat komentář