Pozvánka na třídní schůzky

 

Zveme rodiče 1. – 9. tříd na konzultační hodiny, popř. třídní schůzky. Bližší informace v článku.

 

 

 

 

  • Schůzka třídních důvěrníků se nekoná. Případné dotazy zodpoví vedení školy.

 

  • Konzultační hodiny nebo třídní schůzky proběhnou podle pokynů třídních učitelů v pondělí 29. 4. 2019 nebo v jiném, předem s třídními učiteli domluveném, termínu. Náplní konzultačních hodin či třídní schůzky budou informace učitelů o chování a prospěchu žáků za třetí čtvrtletí školního roku 2018 – 2019, akce a výjezdy tříd i školy na ozdravné pobyty, různé.

 

  • Přesný termín, hodinu a organizaci konzultačních hodin nebo třídní schůzky sdělí rodičům třídní učitelé.

 

 

 

 

Milada Bulirschová

 

 

Napsat komentář