Přijetí žáků do ŠD

skola

Oznamuji, že všechny děti přihlášené k dnešnímu dni do školní družiny byly přijaty. Variabilní symbol k platbám „družinovného“ bude dětem přidělen v nejbližších dnech. Teprve po přidělení variabilního symbolu zašlete platbu na BÚ školy 2580934/0300. Prosíme, nezapomeňte uvést přidělený VARIABILNÍ SYMBOL. Výše úplaty na 1 měsíc činí 200,- Kč.

Milada Bulirschová

Napsat komentář