Primární prevence v 9.A

Ve středu 13. 3. proběhla ve třídě 9. A poslední část programu primární prevence.

Obě lektorky – Míša i Katarína – naši třídu navštěvovaly od začátku osmé třídy a absolvovaly s námi témata jako „Sebepoznání a sebepříjetí“, „Vztahy ve třídě“, „Prevence šikany“, „Prevence závislostí“ a tentokrát naposledy „Partnerské vztahy, vztahy k okolí a rodičům“. Žáci si sestavili profil „ideálního“ protějšku, uvědomovali si a obhajovali vlastnosti, které na partnerovi chtějí a naopak, vytvořili živé sochy se všemi atributy žen a mužů a důležité bylo, že si jednak vyslechli od opačného pohlaví jejich názory a tužby a také se mezi sebou nestyděli říct vlastní názor.

prevence v 9. třídě (6)Na obě lektorky jsme si moc zvykli a dobře se nám s nimi komunikovalo.

prevence v 9. třídě (5)Děkujeme jim za trpělivou práci a přípravy, které předcházely jejich návštěvám. Děkujeme také Křesťansko — pedagogicko psychologické poradně, která je vyškolila a program s nimi chystala. Deváťáci si pro tuto příležitost oblékli třídní trička s logem „Duté sudy nepotopíš“:-)

Z. Kolaříková a 9. A

Další fotografie naleznete zde.

Napsat komentář