Projekt Abeceda peněz

 

Naši žáci ze 4. A se zapojili počátkem školního roku do projektu České spořitelny „Abeceda peněz“.

 

 

 

 

 

Tento projekt učí děti finanční gramotnosti, při kterém jsou jim poskytnuty užitečné informace o tom, jak nakládat s penězi. Děti překvapily znalostmi z oblasti rodinného rozpočtu, měly zážitky z exkurze na pobočce ČS, když viděly opravdový trezor nebo zadní část bankomatu a řešily modelové situace z podnikání lidí.

Záměrem bylo založit „firmu“, nakoupit suroviny a vyrobit výrobky, které prodají a vydělají si tak na pěkný školní výlet. Na rozjezd firmy obdržely od ČS dotaci, kterou po skončení projektu vrátí a pustily se do práce.

Projekt podpořil soudržnost kolektivu třídy, děti se dělily o množství činností, navrhovaly výtvarnou část loga firmy, její název, rozepisovaly rozdělení výrobků na stánky připravovaného Jarmarku, který byl vyvrcholením celé akce. Do pomoci dětem se zapojili i jejich rodiče, pomáhali dětem s dokončením některých výrobků a jako bonus maminky upekly zákusky, které zpestřily množství prodávaného zboží.

Prodej u stánků si děti vysloveně užívaly, zájem o vystavené zboží byl ze strany zákazníků velký. Dokázaly se střídat v prodeji podle předem stanoveného rozpisu a poskytovat informace zákazníkům.

Jako třídní učitelka 4. A třídy jsem velmi ráda, že jsem děti do projektu přihlásila, dal nám mnoho hezkých společných chvil a dětem mnoho užitečných vědomostí jako základ do budoucna při nakládání s financemi.

Srdečně  děkujeme  České spořitelně za projekt  „Abeceda peněz“.

Mgr. Jaroslava Schovancová
 

 

Napsat komentář