Projektový den s Policií ČR

Ve středu 29. května proběhl ve škole zajímavý projekt „Den s Policií ČR“ postupně pro žáky celé školy. Konal se ve sportovním areálu školy a žáci při něm měli možnost seznámit se s nelehkou prací policie, vyzkoušet si své znalosti v oblasti první pomoci, prohlédnout si ukázky technického vybavení, vyzkoušet si snímání otisků, policisté jim předvedli a také vysvětlili zásady sebeobrany a další. Projektový den s Policií ČR4Třešničkou na dortu pak byly ukázky práce jízdní policie a provádění služebních zákroků včetně ukázek práce psovodů, za které všichni aktéři sklidili zasloužený potlesk. Akce se opravdu vydařila. Policistům se při ní podařilo zaujmout žáky a citlivě skloubit ukázky s výchovnými prvky. Nadšení byli nejen žáci, ale i my učitelé. Velké poděkování za organizaci a velice kvalitní zajištění celé akce patří především panu npor. Mgr. Martinu Beránkovi. Věřím, že naše vzájemná spolupráce na takto vysoké úrovni bude pokračovat i nadále. Ještě jednou děkujeme všem.

Milada Bulirschová

Projektový den s Policií ČR3

Projektový den s Policií ČR2

Projektový den s Policií ČR1

Napsat komentář