Rada osmé městské části jmenovala novou ředitelku Základní školy Mazurská

Rada osmé městské části jmenovala s účinností od 1.8.2012 novou ředitelku Základní školy Mazurská, Mgr. Miladu Bulirschovou.

Jmenování nového vedení školy proběhlo na základě výsledků konkurzního řízení, uskutečněného v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. „Konkurzní řízení bylo na škole vypsáno z důvodu odchodu stávajícího ředitele do starobního důchodu“ uvádí radní MČ Praha 8 Martin Roubíček, který má v gesci školství.

„Členové hodnotící komise jsou skutečně odborníky v oblasti školství. Své zastoupení zde má např. Česká školní inspekce, odbor školství Magistrátu hlavního města Prahy, je zde vždy rovněž přítomen ředitel nebo ředitelka základní školy z jiné městské části. Uchazeč seznámí členy komise se svoji koncepcí, kterou podává písemně, dále pak každý člen dává uchazeči své vlastní otázky. Po skončení pohovorů s uchazeči jsou určeni vhodní a nevhodní uchazeči na funkci ředitele a z vhodných je pak zprůměrováním individuálního hlasování každého člena komise sestaveno doporučující pořadí pro zřizovatele. Přesný postup udává citovaná vyhláška,“ přibližuje systém konkurzního řízení radní.