Členové ŠR, kontakt

Členové Školské rady:

Předsedkyně:                   paní Markéta Moučková – zástupce rodičů nezletilých žáků

Místopředsedkyně:           paní Mgr. Kateřina Halfarová – zástupce zřizovatele

Členka:                            paní PaedDr. Zuzana Láníková – zástupce pedagogů

Emailová adresa:  skolska.rada@mazurska.cz