1. zasedání Školské rady

1. zasedání Školské rady 6. února 2012

Přítomni:

Jaroslav Jetmar – ředitel školy

Markéta Paulusová

Markéta Moučková

Zdeňka Kopečná

 

1.  Proběhla volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele:

Předsedkyně  – Markéta Paulusová

Místopředsedkyně  – Markéta Moučková

Zapisovatelka  – Zdeňka Kopečná

2.  Byl projednán  jednací  řád.

3.  Členem konkurzní komise (konkurz na ředitele ZŠ Mazurská) byla jmenována Markéta Moučková. Předsedkyně školské rady tuto skutečnost oznámí vedoucímu odboru školství MČ Prahy 8 do 10.2.2012.

4. Zasedání školské rady se bude konat  4x ročně, vždy v době před třídními schůzkami SRPŠ.

5. Školská rada naváže spolupráci s Výborem SRPŠ.

6. Do příštího zasedání  členové školské rady vznesou připomínky k:

  • internetovým stránkám školy
  • provozu školní jídelny
  • integraci dětí s IVP