2. zasedání Školské rady

2. zasedání Školské rady 29. února 2012

Přítomni:

Markéta Paulusová

Markéta Moučková

Zdeňka Kopečná

Margita Losová – předsedkyně Výboru SRPŠ

Lucie Vavrečková – místopředsedkyně Výboru SRPŠ

1. Doprava před školou

Problémy: děti chodí z ulice Krynická přes parkoviště, přebíhají mimo přechod, nepřehledná situace vzniká i kvůli stavbě bytového domu a rodičům, kteří ráno vysazují děti z auta přímo před vchodem do školy.

Návrhy řešení: M. Paulusová se bude informovat, jestli je možné, aby před vyučováním korigoval dopravu před školou městský strážník a jestli by výhledově bylo možné vybudovat mezi parkovištěm a novým bytovým domem chodník a na něj navazující přechod.

2. Školní jídelna

Problémy: nevhodná skladba jídelníčku, vaření z polotovarů, sladké nápoje.

Řešení: členové Školské rady a Výboru SRPŠ se osobně přesvědčí o tom, jak probíhá příprava a výdej jídla a pokusí se jednat s vedoucí školní jídelny o změnách v nákupu potravin, ve skladbě jídelníčku a v nabídce nápojů tak, aby jídlo bylo zdravější a chutnější.

3. Školní družina

Problémy: kapacita školní družiny už letos nestačila poptávce, příští rok budou patrně tři 1. třídy a tím potřeba míst v družině ještě vyšší, 5. oddělení družiny údajně stále ještě není vybavené tak, jako ostatní oddělení.

Řešení: Z. Kopečná se bude informovat u vedoucí školní družiny, jestli už škola požádala o navýšení kapacity družiny a o kolik žáků. U paní vychovatelky Červeňanské zjistí, jestli už využila všechny možnosti financování vybavení družiny – např. příspěvek SRPŠ.

4. Internetové stránky školy

Problémy: pan Rovný zatím neposkytl náhled na nové stránky školy, které slíbil zaslat po 1. Zasedání Školské rady.

Řešení: jestli do 9. března (tj. měsíc po prvním jednání) nezačne práce na nových stránkách, obrátí se M. Paulusová opět na pana ředitele Jetmara i pana Rovného. Zároveň se bude informovat o rozsahu služeb, které firma pana Rovného škole poskytuje a ceně za tyto služby.