3. zasedání Školské rady

3. zasedání Školské rady 2. března 2012

Přítomni:

Markéta Paulusová

Markéta Moučková

Margita Losová – předsedkyně Výboru SRPŠ

Paní Radová – odborník v oblasti stravování

Ivana Alblová – vedoucí školní jídelny

Kateřina Pauříková – zástupce ředitele (pouze na část jednání)

1. Školní jídelna

Paní Radovou byla provedena prohlídka prostor kuchyně. Následně po této prohlídce a rozhovoru s vedoucí ŠJ paní Alblovou, bylo dohodnuto následující:

1) S platností od 1.3. 2012 bude gramáž masa ODPOVÍDAT  používaným normám.

2) Zkušebně občas zařadit do jídelníčku možnost výběru i méně populárních „zdravých“ jídel (se zeleninou) a sledovat, zda by tato jídla byla objednávána či nikoliv

3) Džus z prášku a šťáva (sirup s příchutí) za kvalitnější šťávu bez konzervantů a umělých barviv (např. Jupí)

4) Černý čaj úplně zrušit a nahradit čajem ovocným

5) Školská rada prověří možnost financí na barel s pitnou vodou, který by byl v jídelně k dispozici

6) Bylo doporučeno v co nejmenší míře používání různých sypkých polotovarů (omáčky, sušená směs na bramborovou kaši ap.).

7) Paní Paulusová prověří možnost školení pro personál ŠJ ohledně nových receptur

8) Dne 13.3. 2012 se zástupci školské rady a paní Losová jako zástupce SRPŠ sejdou ve školní jídelně na ochutnávku oběda.

2. Internet

Paní Paulusovou bylo zjištěno, že firma pana Daniela Rovného zajištěnu pro školu kromě provozu a úpravy webových stránek i připojení na internet, které by ovšem škola měla mít zdarma přivedeno optickým kabelem MČ Praha 8. Paní zástupkyně Pauříková byla požádána, aby toto prověřila u pana ředitele. V případě, že bude zjištěno, že je internet do školy veden duplicitně, bude nutné jednat s firmou pana Rovného o ukončení spolupráce v oblasti internetového připojení.

3. Mzdy

Bude nutné prověřit u pana ředitele, proč mzdy nezpracovává jako u jiných škol Servisní středisko, ale mzdová účetní. Pro školu by to znamenalo opět ušetření finančních prostředků.

4. Autobusy

Paní Moučková prověří informaci o autobusové dopravě, která se využívá na dopravu dětí na školy v přírodě a dále pak s družinou na různé výlety.

V Praze 4.3.2012

Zapsala: Markéta Moučková v.z. za Zdenku Kopečnou