4. zasedání Školské rady

4. zasedání Školské rady 5. března 2012

Přítomni:

Markéta Paulusová

Markéta Moučková

Zdeňka Kopečná

 

Školní družina

Podle sdělení vedení školy zažádala škola o navýšení kapacity školní družiny o 60 dětí, tj. 2 oddělení. V příštím školním roce by tedy kapacita ŠD měla být 210 dětí (7 oddělení).

Na vybavení 5. oddělení vyčerpala paní vychovatelka Červeňanská zatím příspěvek SRPŠ 1000 Kč, do konce března vyčerpá ještě 2000 Kč, což je podle ní dostačující.

Po projednání dalších témat se zdá zřejmé, že bude nutné probrat je osobně s ředitelstvím školy. Řediteli školy byl proto zaslán následující email:

Vážený pane řediteli,

Na základě již několika zasedání školské rady bychom Vás chtěly požádat o osobní schůzku, abychom s Vámi mohly probrat záležitosti, které z našich jednání vyplynuly. Níže uvádím body, kterých se naše schůzka bude týkat.

1. ŠKOLNÍ JÍDELNA

V pátek 2. 3. jsme byly na kontrole ve školní jídelně, se závěry návštěvy bychom Vás rády seznámily. Zároveň Vás prosíme, zda by bylo možné vyslat vedoucí školní jídelny na Krajskou konferenci hromadného stravování. Vzhledem k tomu, že termín této konference jej již v březnu, Vás prosíme, pokud to bude možné, již před termínem naší schůzky o zajištění účasti pro paní vedoucí.

2. NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY

V závěru minulého týdne jsme obdržely od pana Rovného možné návrhy nového webu. Rády bychom tedy toto s Vámi prodiskutovaly osobně.

3. POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB a PC SPRÁVA

Z pravomoci školské rady Vás prosíme o nahlédnutí do dokumentů týkajících se poskytování telekomunikačních a ostatních služeb firmou IDT PRAHA.  Zejména se nám jedná o objem poskytovaných služeb a celkové úhrady za ně.

4. POSKYTOVÁNÍ DALŠÍCH SLUŽEB

Podle sdělení Servisního střediska je ZŠ Mazurská jedna z mála výjimek, kde jsou ekonomické činnosti prováděny soukromým subjektem za úplatu. Žádáme Vás o poskytnutí informací, o jaký subjekt jde, sdělení rozsahu jeho služeb a smluvní odměnu za ně.

Děkuji Vám za vstřícnost a návrh termínu schůzky.

Za školskou radu

Markéta Paulusová

předsedkyně