7. zasedání Školské rady

7. zasedání Školské rady 2. dubna 2012

Přítomni:

Markéta Paulusová – předsedkyně ŠR, zástupce zřizovatele

Markéta Moučková – místopředsedkyně ŠR, zástupce rodičů

Zdeňka Kopečná – zapisovatelka ŠR, zástupce pedagogů

Výbor SRPŠ

1. Školní řád a hodnocení žáků školy

  • Školská rada schválila školní řád a hodnocení žáků školy v současném znění.

2. Zkušební provoz aquabaru

  • Minulý týden proběhl ve školní jídelně z iniciativy Školské rady zkušební provoz aquabaru s chlazenou neochucenou vodou. Aquabar a 2 barely s vodou poskytla firma Rosana zdarma. Zájem o vodu byl mezi strávníky velký – během 2 dnů byly oba barely vyprázdněny.
  • Školská rada proto 29. 3. navrhla řediteli školy ke zvážení pořízení aquabaru a stálou nabídku neochucené vody jako součást oběda ve školní jídelně. Návrh obsahuje i detailní rozpis technické a finanční náročnosti projektu.

3. Zpracování mezd a ekonomiky

  • Na 6. zasedání navrhla Školská rada řediteli školy ke zvážení požádat o zpracování mezd a ekonomiky Servisní středisko – přineslo by to výrazné finanční úspory.
  • Ředitel školy informoval 21. 3. Školskou radu, že Servisní středisko momentálně nemá volnou kapacitu a nemůže pro školu zpracovávat mzdy a ekonomiku.
  • Dne 26. 3. informoval ředitel školy Školskou radu, že proběhlo jednání s paní Škurkovou, která  mzdy a ekonomiku zpracovává nyní. Paní Škurková přistoupila na snížení mzdy od 1. 4. – náklady školy tak klesnou o 6000 Kč měsíčně a budou tak  v podstatě na stejné úrovni, jako kdyby mzdy a ekonomiku zpracovávalo Servisní středisko.

4. Zřízení účtu pro zasílání plateb rodiči žáků

  • Na 6. zasedání navrhla Školská rada řediteli školy ke zvážení zřízení účtu pro zasílání plateb např. za školu v přírodě ještě v tomto školním roce.
  • Ředitel školy rozhodl, že zřízení účtu nechá až na novou ředitelku školy, protože po jejím nástupu v srpnu 2012 bude stejně nutno měnit všechny podpisové vzory k účtům školy.

5. Správa programu Bakaláři

  • Dne 21. 3. informoval ředitel školy Školskou radu, že od 1. 4. přejímá plně správu programu Bakaláři firma IDT. Náklady školy tak klesnou o 7000 Kč měsíčně.

6. Zkušební provoz internetové žákovské knížky a třídní knihy

  • Ředitel školy rozhodl, že plánovaného testování internetové třídní knihy a žákovské knížky do konce června se zúčastní pouze 2 učitelé: A. Zelenková za 1. stupeň a Z. Kopečná za 2. stupeň.

Další zasedání Školské rady proběhne pravděpodobně v květnu, se svými podněty k projednání se můžete obrátit přímo na svého zástupce ve Školské radě nebo na email skolska.rada@mazurska.cz