3. zasedání Školské rady 2012/2013

3. zasedání Školské rady 2012/13 

31.1.2013

Přítomni:
Markéta Paulusová – předsedkyně ŠR
Markéta Moučková – místopředsedkyně ŠR
Mgr. Zdeňka Kopečná – členka ŠR, zapisovatelka

  1. Návrhy ŠR z minulého zasedání byly už na konci 1. čtvrtletí vyřešeny.
  2. Žádné další podněty k řešení (od rodičů, učitelů, zřizovatele) členové školské rady   v 1. pololetí nezaznamenali.
  3.  I nadále se můžete obrátit na svého zástupce ve ŠR na adrese: skolska.rada@mazurska.cz