4. zasedání Školské rady 2012/2013

4. zasedání Školské rady 2012/2013 

6.6.2013

Přítomni:

Markéta Paulusová – předsedkyně ŠR
Markéta Moučková – místopředsedkyně ŠR
Mgr. Zdeňka Kopečná – členka ŠR, zapisovatelka
Mgr. Milada Bulirschová – ředitelka školy
Mgr. Kamila Peterková – statutární zástupce ředitele

 

Projednáno:

1. Školní jídelna

  •   od května je možno objednávat obědy přes internet
  •   od srpna změna v platbách – úhrada stravného předem (tzn. do 12. srpna platba obědů na září atd.)

2. Školní vzdělávací program

  •   od září 2013 bude platit novela Školského zákona a v souvislosti s ní je potřeba udělat několik změn v ŠVP (např. zavedení 2. cizího jazyka) – nová verze ŠVP bude předložena ke schválení během srpna

3. Rekonstrukce ve škole

  •   poslední týden v červnu začnou rekonstrukce učeben – učebna počítačů a dvě oddělení školní družiny
  •   rekonstrukce sociálních zařízení budou probíhat od srpna vzhledem ke zdržení celého výběrového řízení

4. Akce školy

  •   v posledních dvou týdnech školy proběhne několik celoškolních akcí – Den dětí pro 1. stupeň, Sportovní den pro 2. stupeň, Den Integrovaného záchranného systému, už proběhl Den Policie ČR