1. zasedání Školské rady 2013/2014

1. zasedání Školské rady 2013/2014 

 30. 8. 2013

Přítomni:
Markéta Paulusová – předsedkyně ŠR
Mgr. Zdeňka Kopečná – členka ŠR, zapisovatelka
Mgr. Milada Bulirschová – ředitelka školy

Omluvena:
Markéta Moučková – místopředsedkyně ŠR

 Projednáno:

1. Školní vzdělávací program

  • školská rada projednala aktualizovaný ŠVP platný od 1.9.2013 bez připomínek

2. Školní řád

  • projednáno beze změn

3. Rekonstrukce ve škole

  • ředitelka školy informovala školskou radu o průběhu rekonstrukce ve škole – vše probíhá podle harmonogramu, ukončeno by mělo být do 30. 9. 2013

4. Školní jídelna

  • od srpna v provozu nový systém platby obědů