2. zasedání Školské rady 2013/14

2. zasedání Školské rady 2013/14

4. 11. 2013

Přítomni:  
Markéta Paulusová – předsedkyně ŠR
Mgr. Zdeňka Kopečná – členka ŠR, zapisovatelka
Mgr. Milada Bulirschová – ředitelka školy
Mgr. Kamila Peterková – statutární zástupce ředitele

Projednáno:

1. Výroční zpráva školy

  • školská rada schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2012/2013 v plném rozsahu bez připomínek

2. Akce školy

  • ředitelka školy informovala členy školské rady o nadcházejících akcích – 19.11. proběhne Den otevřených dveří, 11.12. Vánoční jarmark