3. zasedání Školské rady 2013/14

3. zasedání Školské rady 2013/14

2. 4. 2014

Přítomni:
Markéta Paulusová – předsedkyně ŠR
Markéta Moučková – místopředsedkyně ŠR
Mgr. Zdeňka Kopečná – členka ŠR, zapisovatelka
Mgr. Milada Bulirschová – ředitelka školy
Mgr. Kamila Peterková – statutární zástupce ředitele

Projednáno:

1. Inspekční zpráva České školní inspekce

  • ředitelka školy seznámila Školskou radu s Inspekční zprávou i Protokolem o kontrole z inspekční činnosti, která proběhla ve škole ve dnech 10.-13. 2. 2014
  • závěr ČŠI: Škola úspěšně realizuje zvolenou koncepci, poskytuje všeobecné základní vzdělávání žáků na standardní úrovni, svým zaměřením vytváří příznivé podmínky pro rozvoj sportovních aktivit.

2. Zpráva Hygienické stanice hl. města Prahy

  • ředitelka školy informovala členy Školské rady o Rozhodnutí Hygienické stanice hl. města Prahy v souvislosti s výskytem žloutenky ve škole včetně všech učiněných opatření a informování rodičů všech žáků školy

3. Různé

  • z provozních a technických důvodů bude ve dnech 2. a 9. 5. ředitelské volno
  • vedení školy řeší s Odborem školství a Odborem dopravy MČ Praha 8 dopravní situaci před školou
  • vedení školy řeší se Servisním střediskem MČ Prahy 8 plánované rekonstrukce školní kuchyňky a dosud nerekonstruovaných sociálních zařízení ve škole – měly by proběhnout během letních prázdnin
  • vedení školy řeší s vedoucí školní jídelny další návrhy na zlepšování provozu – např. v jídelním lístku na stránkách školy budou uvedeny podrobnější informace o složení některých méně známých jídel

Zapsala: Mgr. Zdeňka Kopečná
Schválili: všichni účastníci prostřednictvím emailu