4. zasedání Školské rady 2013/2014

4. zasedání Školské rady 2013/14

5.6. 2014

Přítomni:

Markéta Paulusová – předsedkyně ŠR
Markéta Moučková – místopředsedkyně ŠR
Mgr. Zdeňka Kopečná – členka ŠR, zapisovatelka
Mgr. Milada Bulirschová – ředitelka školy
Mgr. Kamila Peterková – statutární zástupce ředitele
Projednáno:

 1. Další etapa rekonstrukce školy
 • během prázdnin proběhne druhá etapa rekonstrukce sociálních zařízení ve škole, dokončení položení obkládaček na WC, částečná rekonstrukce stoupaček a rekonstrukce cvičné kuchyňky
 • proběhlo výběrové řízení na druhou etapu rekonstrukce, plánované zahájení rekonstrukce 1. 7. 2014, plánované dokončení 22. 8. 2014
 • zároveň také proběhne malování několika tříd a do některých učeben byl zakoupen nový nábytek (budoucí 1.A, 1.B, 4.A,B,C a 6.A třídy)
 1. Školní jídelna
 • podle podnětů z 1. i 2. stupně klesá spokojenost dětí i rodičů se skladbou jídelníčku ve školní jídelně a s kvalitou jídla
 • vedení školy v zájmu zlepšení navrhuje od září: konzultace vedení s vedoucí školní jídelny o konkrétním složení jídelníčku, možnost ochutnávky jídla pro členy ŠR
 • od září zároveň dochází ke změně výše stravného, škola také jedná o možnosti přijmout další kuchařku do ŠJ, čímž by se kvalita stravování měla rovněž zvýšit
 1. Dopravní situace před školou
 • jednání vedení školy s Odborem školství a Odborem dopravy MČ Praha 8 ohledně dopravní situace před školou by mělo proběhnout v srpnu
 1. Úspěchy žáků školy
 • naši žáci se výborně umístili hned v několika celostátních matematických soutěžích – zejména žáci 5. tříd, kteří obsadili ve své kategorii 1. místo
 • naše škola získala 1. místo v celoroční sportovní soutěži škol Prahy 8
 • družstvo žáků 1. stupně získalo ve své kategorii 1. místo v Soutěži zdravotních hlídek škol Prahy 8

Zapsala: Mgr. Zdeňka Kopečná

Schválili: všichni účastníci prostřednictvím emailu