Zápis z 1. zasedání ŠR 23.2.2015

1. zasedání Školské rady 23. 2. 2015

Přítomny:

Paní Markéta Moučková
PaedDr. Zuzana Láníková
Mgr. Kateřina Halfarová
Mgr. Milada Bulirschová – ředitelka školy
Mgr. Kamila Peterková – statutární zástupce ředitele
 

Program:

1. Projednání znění Jednacího řádu – jeho doplnění o připomínky.
2. Jednací řád bude uveřejněn na webových stránkách školy.
3. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatelky:

  • Předsedkyně ŠR: paní Markéta Moučková
  • Místopředsedkyně: paní Kateřina Halfarová
  • Zapisovatelka: paní Zuzana Láníková

4. Různé

Paní ředitelka seznámila školskou radu s nejbližšími plány na úpravu školy:

  • Nutnost zprovoznění dvou dalších tříd
  • Oprava tělocvičny
  • Vybudování herních prostor vedle školy
  • Rekonstrukce školní jídelny

Informace o dopravní situaci před školou, na křižovatce „Krakov“ a možnosti řešení.

Zapsala: Láníková Zuzana