Zápis z 2. zasedání ŠR 27.4.2015

2. zasedání Školské rady 27. 4. 2015

Přítomny:

Markéta Moučková, předsedkyně ŠR
Mgr. Kateřina Halfarová, místopředsedkyně ŠR
Mgr. Milada Bulirschová – ředitelka školy
Mgr. Kamila Peterková – statutární zástupce ředitele

Omluvena:

PaedDr. Zuzana Láníková, zapisovatelka ŠR

Program:

Projednání a oznámení výsledků volby kandidáta na „Cenu Eduarda Štorcha“. Za dlouhodobý pedagogický přínos byly zvoleny následující kandidátky:

  1. Mgr. Pavlína Zátopková
  2. PaedDr. Zuzana Láníková
  3. Margita Vrabcová

Seznam zvolených kandidátek předá paní ředitelka dne 28. 4. 2015 vedoucímu odboru školství panu Svobodovi.

Paní ředitelka seznámila školskou radu s následujícími plány na úpravu školy:

  1. Byly získány prostředky na opravu podlah v tělocvičnách. Položení nového povrchu by se mělo uskutečnit během letních prázdnin.
  2. Na dny 29. a 30. 6. 2015 je vyhlášeno ředitelské volno. Ukončení školního roku tedy proběhne v pátek 26. 6. 2015.
  3. V roce 2016 byla přislíbena rekonstrukce školní jídelny z důvodu havarijního stavu a neustálým problémům s technickým vybavením.
  4. Budou podány návrhy na dotaci obědů pro dva žáky z prvního stupně.

Dne 27. 4. 2015

Zapsala: Markéta Moučková